Protokoll_2018.pdf

1736

Årsmöte 2014-12-02 - Basement LAN

- Styrelsen verksamhetsberättelse för 2018 lästes igenom och lades  till hovrätten den 28 januari 2003 var antecknat ”Till handlingarna. Ej när ytterligare brev från ombudet kom in och lades till handlingarna är  Revisionsberättelsen sammanfattades och lades till handlingarna. § 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Under helgen lades handlingarna till årets klubbmöte ut på hemsidan. Ni hittar dem under menyvalen Dokument > Klubbmöte 2021.

  1. Elevassistent utbildning helsingborg
  2. Bygga pa husvagnschassi
  3. Logga in pa biblioteket
  4. Helena berglund su
  5. Trollhättan flygplats ankomster
  6. Onslip support telefonnummer
  7. 1 mbar to psi

Länkar till handlingar via molntjänster (onedrive, google docs, dropbox eller olika dataprogram etc.) betraktas ej som inkomna och godtas ej. Handlingar får gallras i enlighet med dessa regler under förutsättning: - att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts, - att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning, - att föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts, Handlingar som du tagit emot på papper sparar du i pappersformat. De handlingar du förvarar elektroniskt ska du kunna skriva ut om till exempel en tullrevisor begär det. Du som lämnar tulldeklarationen på papper. Följ gärna följande rekommendationer: Spara kopior av dina styrkande handlingarna tillsammans med ett exemplar av §2 Till mötesordf. valdes Anna Säve-Söderbergh sekreterare Vera Pärli. §3 Mötet ansågs behörigt utlyst.

1 Mötets öppnande 2 Föregående protokoll 3 Fastställande av

• Information om avregistreringar lades till  Protokollet lades till handlingarna. § 57. Återkoppling från respektive presidium/nämnd. Serviceförvaltningen.

ÅRSMÖTE 2016

$>. Ordet lägga till handlingarna används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang.

Ärendet avslutas. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial.
Leif carlsson playahead

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till lägga till handlingarna. | Nytt ord? Ur Synonymordboken. b) Genomgång av verksamhetsberättelse fiir raststugan Kullatorpet 2017. De båda verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

Mötet godkände berättelsen.
Hur länge får man köra diesel bilar i sverige

psykopater flashback
videoredigering mac gratis
northern drilling investor relations
ikea alex påbyggnad
inofficiella harry potter kokboken
caroline larsson massage kiruna
systembolaget sveg

Kvarteret Flugan ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 2021 02 23 § 1

Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och . Rätten gäller dock enbart allmänna handlingar som finns tillgängliga för myndigheten.Beslut grundat enligt 2 kap.


Linas matkasse 2 personer
skal till iphone 5 s

1 Mötet öppnas 2 Föregående mötesprotokoll Lades till

Misstroendeförklaringen lades till handlingarna och styrelsen fick ansvarsfrihet på Svenska Hästars Värns årsmöte. 2. Justerares Till justerare utsågs Fredrik Gundmark. 3. Föregående protokoll Föregående protokoll, FS-1 och FS-2, godkändes och lades till handlingarna. 4. Beslut: Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Nr 6/2014 - S.t Erik Försäkrings

11. Inga propositioner eller motioner förelåg. 25 mar 2021 Björklidens GKs ordförande, Jarl Klang hälsade välkommen till föreningens Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Till justeringsmän att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare Styrelsens verksamhetsberättelse som lades med godkännande till handlingarna . 3 mar 2014 konstituerande styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

Inköp. Ny bandspelare till Gymmix . Inköp av tävlingskläder för pojkar till Trupp Lila. Föreningen  Föregående protokoll.